In ons boek nemen we je mee op onze wandelingen door ‘een wereld van gemeenschappen’. Je komt in dorpen en steden waar bewoners opstaan om hun omgeving mooier, duurzamer, meer verbonden te maken. Ze richten een energiecoöperatie op en met de winst – een miljoen euro per jaar – bouwen ze sociale woningen. Ze regelen de zorg helemaal zelf, waardoor ouderen veel langer in het dorp kunnen blijven wonen. Ze ontwikkelen een oude asfaltfabriek tot een ontmoetingsplek met ambachtelijke bedrijvigheid, culturele activiteiten en horeca. Gemeenschapszin is hét thema van deze tijd. In een reeks reportages, verhalen en interviews, uitmondend in een landelijk manifest, laat dit boek zien dat het kan en hóe het kan: een wereld die niet van bovenaf wordt georganiseerd, maar horizontaal, op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap. Lokale burger-initiatieven zijn een bron van inspiratie voor overheden die te groot en te anoniem zijn geworden en daardoor vastlopen. We hopen heel erg dat het boek jullie zal raken zoals het schrijven ervan ons deed.

Het boek is te bestellen via deze link. Fijn als je het via je lokale boekhandel laat bezorgen.

Mochten jullie meerdere exemplaren willen inkopen voor wederverkoop, neem dan contact op met Uitgeverij Lemniscaat: verkoop@lemniscaat.nl voor de bestel- en leveringsvoorwaarden.

Ook is het mogelijk om tegelijk 100 exemplaren of meer te bestellen, neem daarvoor ook contact op met: verkoop@lemniscaat.nl .

Wij geloven in een wereld van gemeenschappen. Waar mensen vanuit echte betrokkenheid, hun drijfveren en gelijkwaardigheid bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

Wij geloven in een wereld van gemeenschappen waar mensen vanuit echte betrokkenheid, drijfveren en gelijkwaardigheid bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

Het vermogen in de samenleving om bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van maatschappelijke thema´s is enorm. ZieglerGautier richt zich op het vinden, verbinden, activeren en verankeren van dat vermogen. We slaan bruggen tussen mensen, creatieven, collectieven, plekken, thema’s en organisaties; tussen het lokale en het nationale. 

ZieglerGautier heeft een groot netwerk van netwerken waarmee zij in de haarvaten van de samenleving mensen kan betrekken bij grote systeemveranderingen, nieuwe vormen van partnerschap, samenwerking en verdienmodellen. Een wereld waar systeem- en leefwereld hand in hand samenwerken. 

Er ontstaat sterker draagvlak als mensen en hun gemeenschappen echt betrokken worden, het leidt tot betere, duurzame plannen, minder kosten én sterkere cohesie en eigenaarschap. Wij zien dat mensen gelukkig worden als zij gehoord, gezien en erkend worden, als zij onderdeel zijn van een gemeenschap waaraan zij kunnen bijdragen vanuit drijfveren. Het vinden van sleutelfiguren, -plekken en thema´s die leven in de wijk is een aanzet voor actie, er kan mee worden geprogrammeerd, uitgevoerd en ondervonden. We overleggen niet veel, we schrijven geen rapporten maar we praten, luisteren, verbinden en zetten in beweging.