Wij geloven in een wereld van gemeenschappen. Waar mensen vanuit echte betrokkenheid, hun drijfveren en gelijkwaardigheid bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

Wij geloven in een wereld van gemeenschappen waar mensen vanuit echte betrokkenheid, drijfveren en gelijkwaardigheid bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

Het vermogen in de samenleving om bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van maatschappelijke thema´s is enorm. ZieglerGautier richt zich op het vinden, verbinden, activeren en verankeren van dat vermogen. We slaan bruggen tussen mensen, creatieven, collectieven, plekken, thema’s en organisaties; tussen het lokale en het nationale. 

ZieglerGautier heeft een groot netwerk van netwerken waarmee zij in de haarvaten van de samenleving mensen kan betrekken bij grote systeemveranderingen, nieuwe vormen van partnerschap, samenwerking en verdienmodellen. Een wereld waar systeem- en leefwereld hand in hand samenwerken. 

Er ontstaat sterker draagvlak als mensen en hun gemeenschappen echt betrokken worden, het leidt tot betere, duurzame plannen, minder kosten én sterkere cohesie en eigenaarschap. Wij zien dat mensen gelukkig worden als zij gehoord, gezien en erkend worden, als zij onderdeel zijn van een gemeenschap waaraan zij kunnen bijdragen vanuit drijfveren. Het vinden van sleutelfiguren, -plekken en thema´s die leven in de wijk is een aanzet voor actie, er kan mee worden geprogrammeerd, uitgevoerd en ondervonden. We overleggen niet veel, we schrijven geen rapporten maar we praten, luisteren, verbinden en zetten in beweging.

Actueel – wat zijn we nu aan het doen?

  • We reizen door het hele land om met gemeenten en bewonersinitiatieven ProgrammaSAMEN.nl te starten: hoe kunnen zij beter samenwerken.
  • Wij zijn de lancering van het Participatory Fund van de StadmakersCoöperatie aan het voorbereiden en lokale StadmakersCoöperaties aan het oprichten. 
  • In Houten schreven maatschappelijke organisaties, het COA en de gemeente een plan voor een vitale gemeenschap in een te ontwikkelen locatie voor statushouders, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties. Wij hebben dit proces begeleid.
  • In Zwolle zijn we bezig om de Bewonerscoöperatie Kamperpoort en de gemeente te helpen om de exploitatie, invulling en het beheer van de Elbertschool over te laten nemen door de buurt.
  • We zijn onderdeel van een tenderteam voor een grote gebiedsontwikkeling.
  • We zijn ons boek aan het schrijven dat na de zomer uitkomt: 46 voorbeelden, hoe die ontstonden en hoe we een wereld van gemeenschappen kunnen maken. 25 interviews met interessante mensen. Uitgeverij Lemniscaat geeft het uit.

Onze projecten in heel Nederland