Nieuwe fase

De bottom-up beweging is in een nieuwe fase aan het komen. We weten hoe waardevol echte betrokkenheid van de samenleving is, we weten dat de systeem- en leefwereld hetzelfde willen maar elkaar vaak niet goed kunnen vinden. In de leefwereld ontstaat steeds meer professionaliteit, nieuwe verdienmodellen en organisatiekracht. De systeemwereld is bewuster en steeds meer bereid om samen te werken. Daarmee zijn we in de fase gekomen dat we het gaan realiseren, samen.

Van mens tot mens

ZieglerGautier staat de leefwereld bij in die ontwikkeling, bij het vormen van coalities en coöperaties, ondernemerschap, zichtbaarheid, netwerk, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Zij helpt de systeemwereld met het letterlijk naar buiten gaan, van mens tot mens ontmoetingen en het ontwikkelen van nieuwe systemen en samenwerkingen op basis daarvan.

Een Federatie en Programma Samen

In een ‘Federatie’ verbindt zij deze beide werelden. Met platformen als LSA, Nederland Zorgt voor Elkaar, MAEX, Landelijke Vereniging Kleine Kernen, StadmakersCoöperatie, overheden, provincies en ministeries ontwerpt zij nieuwe samenwerkingen waarin gewerkt wordt aan maatschappelijke opgaven in de steden, wijken en dorpen van Nederland. In Programma SAMEN coördineren zij de samenwerking tussen de grote maatschappelijke fondsen: VSB Fonds, Oranje Fonds, Stichting Doen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om het verduurzamen van de maatschappelijke initiatieven in ons land mogelijk te maken.

Projectontwikkeling

Met zowel kleine als grote projectontwikkelaars en architecten als AM, Amvest, Edwin Oostmeijer, Henk Jan Hollander, Mecanoo, ANNA en Monodock Architecten werkt ZieglerGautier aan de Stad van de Toekomst. In de vele tenders die zij al gewonnen hebben worden ‘tussenruimten’ voor de gemeenschappen, huizen voor Stadmakers, Broedplaatsen voor creatieven, plinten voor bewonerscoöperaties mee gebouwd. Met AM werken ze aan plekken waarin creatieven en Stadmakers het hart vormen van nieuwe wijken.

Podia, boek en podcast

ZieglerGautier staat op vele grote en kleine podia en schrijft aan een boek dat straks zowel de leef- als systeemwereld vele handvatten zal geven hoe het kan, hoe het moet en hoe mooi en leuk het is. Op straat maakt ZieglerGautier regelmatig podcasts van de gesprekken met de samenleving. Deze worden op bijeenkomsten en conferenties gebruikt om ook de stem van bewoners te laten klinken.  

Doen en Plekken

ZieglerGautier heeft zich toegelegd op het doen. We maken omgevingswandelingen, vinden mensen en ideeën en katalyseren die, we vormen overal in het land plekken en  collectieven waarin mensen uit de systeem- en leefwereld gelijkwaardig samenwerken. We verbinden bestaande voorbeelden en plekken met nieuwe plekken. We weten hoe het moet want we hebben het zelf gedaan. We hebben een enorm netwerk, een netwerk van netwerken dat we inzetten en versterken. 

FLOOR ZIEGLER

Floor komt uit de wereld van klassieke muziek, als producent, zakelijk leider en organisator.

In het Noorderpark in Amsterdam begon ze de Noorderparkkamer, een plek waar niet alleen iedereen welkom was maar waar iedereen meedeed. Oude en nieuwe Noorderlingen maakten samen opera´s, de alcoholisten bemanden de bar en de hangjongeren maakten hun eigen hangbanken. Ze leerde wat het betekent om niet voor mensen te denken en programmeren maar met hen, door hen.

Ze wandelde het land in en verbond mensen, plekken, ideeën, wensen, drijfveren. Door op straten en pleinen met iedereen te praten, het gesprek aan te gaan. Door te ervaren wat er leeft, wat er mogelijk is en dan een klein vuurtje te starten. Op die manier was ze betrokken bij vele tientallen initiatieven en plekken.

Het betrekken van bewoners bij maatschappelijke vraagstukken is een belangrijk thema op dit moment. Floor laat niet alleen zien dat het kan, ze laat zien hoe het kan en wat een enorme potentie het ontsluit.

Als oprichter van de StadmakersCooperatie en de Sociaal Creatieve Raad speelt ze een belangrijke rol in de ¨bottom-up¨ beweging. Floor is een veel gevraagd spreker.

TEUN GAUTIER

Teun Gautier is uitgever van origine en heeft sporen in de politieke en bestuurlijke wereld.

Floor en Teun ontmoetten elkaar in de Raad van Toezicht van Pakhuis de Zwijger. Zij richtten samen de StadmakersCooperatie op waarin de stadmakers uit Nederland zich verbinden, meer zichtbaarheid krijgen en gekoppeld worden aan grote en kleine vraagstukken van opdrachtgevers uit de systeemwerelden. Op het platform StadmakersOnline.nl komen deze werelden digitaal samen.

Floor en Teun waren ook de mede-oprichters van de Sociaal Creatieve Raad, een netwerk van netwerken van de leidende kunstenaars, creatieven en ontwerpers dat een bijdrage wil leveren aan het maatschappelijke herontwerp.

Teun is bestuurder van de StadmakersCooperatie, voorzitter van Zamaneh media en De Cooperatie (journalistiek). Bestuurslid Vereniging Veronica en Stichting Stook.

STADMAKERS- COOPERATIE

Met meer dan 4.000 maatschappelijk initiatiefnemers, actief in meer dan 50 lokale appgroepen, een eigen Participatory Fund speelt de StadmakersCooperatie een belangrijke rol in het versterken van de leefwereld en het vergroten van het bewustzijn bij de overheden en organisaties van de kracht van Stadmakers. Floor en Teun zijn de oprichters en bestuurders van dit netwerk van netwerken. Kijk op stadmakersonline.nl voor de mensen en hun projecten.

SOCIAAL CREATIEVE RAAD

Bij grote en complexe maatschappelijke vraagstukken is verbeeldingskracht belangrijk. Vormgeven van dat wat er nog niet is, anders denken en kijken. In de Coronacrisis was ZieglerGautier betrokken bij de oprichting van de Sociaal Creatieve Raad, een netwerk van 50 vooraanstaande en bijzondere denkers en doeners die nieuwe perspectieven brengen. De raad is een informele maar sterk verbonden groep. sociaalcreatieveraad.nl