De Omgevingswandeling

Hoe kom je echt in gesprek met bewoners? Je kunt ze uitnodigen in het buurthuis, met een flyer, om mee te denken met een plan dat voorligt. Dan komen sommige bewoners en anderen niet. 

ZieglerGautier heeft De Omgevingswandeling ontwikkeld en heeft daar zeer ruime ervaring mee.

Het idee is om buurten en wijken in te lopen, in groepjes van twee, en met mensen het gesprek aan te gaan. Over waar ze trots op zijn, wat ze missen en zouden willen,  maar ook wat ze daar zelf aan zouden willen en kunnen bijdragen. Wie zijn de sleutelfiguren in de buurt, wat zijn belangrijke plekken en wat leeft er?

Door met iedereen het gesprek aan te gaan, niet vanuit een functie maar als mens, kom je veel te weten. Maar het kan ook meteen in actie worden omgezet. In Nijmegen vonden we mensen die een plek voor de buurt misten, twee buurtbewoonster met ideeën en een lege boerderij. Dat is nu de sprankelende buurtplek De Broerderij.

De Omgevingswandeling
Nederland
Nederland ov 3119 JB
Nederland