Erfgoedlab

Materieel erfgoed, gebouwen en met name landgoederen hebben grote mogelijkheden om zich te verbinden met de omgeving maar in de praktijk is dat soms best lastig. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) ontvingen wij een FARO subsidie van het Het Fonds Cultuurparticipatie om te onderzoeken hoe landgoederen een bijdrage kunnen leveren aan cultuurparticipatie. Hoe zou er kunnen worden geprogrammeerd, hoe zijn mensen te betrekken en hoe houden we de integriteit van de plekken ook in stand? We reisden langs plekken en spraken met eigenaren en beheerders en bedachten plannen om te programmeren in de schapenkooi of in het herstelde amfitheater. Toen kwam Corona maar het laat ons niet los.

Erfgoedlab
Slotlaan 1
Zeist ov Nederland