Haarlem Zuidwest: Stookkamer

In de Spoorzone in Haarlem Zuidwest gaat in de komende jaren veel veranderen, er wordt een grote nieuwe wijk gebouwd. De participatie aanpak leidden tot onvrede bij bewoners.

Wij raakten betrokken, zochten en vonden een jonge kwartiermaker, designer Lotte de Haan en begonnen met gesprekken op straat en organiseren een Kerstmarkt, het ZuidWestifal en de realisatie van De Stookkamer, een plek voor de buurt waar oude en nieuwe bewoners samen kunnen komen en meegedacht wordt over de toekomst van de wijk. We startten stichting Stook en zitten nog steeds in het bestuur. Wij zorgden ervoor dat de Gemeente en de projectontwikkelaar financieel bijdroegen, verbonden de stichting aan fondsen zoals Stichting Doen en het VSB Fonds waar zij subsidie van ontvingen.

Haarlem Zuidwest: Stookkamer
Stephensonstraat 38
Haarlem Nederland