Heerlen: CityBoost VSBfonds

Het VSBfonds stelde een City Boost beschikbaar aan de stad Heerlen, een groot bedrag niet aan de gemeente maar aan de stad, de mensen, de buurten en wijken. ZieglerGautier werd gevraagd om een manier te ontwerpen om dat geld bij initiatieven te krijgen, bij mensen en ideeën in de haarvaten van de samenleving.

We brachten 60 sleutelfiguren uit Heerlen bij elkaar, samen met een groepje Stadmakers. Ze bespraken wat er nodig was en wat de beste, meest efficiënte en effectieve manier is om het geld te besteden. Dat leidde tot de oprichting van een stichting, gedragen door de hele groep, die samen ging werken met de gemeente, aanvragen makkelijk maakt, zelf scout en helpt bij aanvraag en realisatie. We hielpen bij het opzetten van deze stichting Frisse Wind en werving van het bestuur.

Heerlen: CityBoost VSBfonds
Geleenstraat 25
Heerlen LB Nederland