Drents Parlement

Provinciale Staten staan relatief vrij ver af van bewoners. Het Drents Parlement heeft een speciaal programma om de verbinding met bewoners te zoeken en vraagt onze hulp.

Wij geloven niet zo in zaaltjes met gele stikkers maar meer in de ervaring van het wandelen op straat en het gesprek aangaan. Het is een bijzondere ervaring om mensen gewoon aan te spreken, altijd een beetje eng maar ook altijd enorm boeiend en verrijkend. Omdat mensen graag vertellen, graag meedenken, gehoord willen worden, geweldige inzichten en ideeën hebben. Als overheden met bewoners praten in zaaltjes dan speelt er nog iets anders: het is een selectie van bewoners die dat willen en hoort de anderen niet. Maar ook is het op initiatief van de overheid, op haar plek, haar agenda, de bewoner mag meedoen. 

In Assen Oost vroegen we een gezin waar ze trots op waren, wat we zeker moesten zien. Ze verwezen ons naar de Buurt- en Speeltuin Vereniging. 400 leden, organiseren van alles voor iedereen, al 75 jaar. 10 vrijwilligers waren er aan het werk, we spraken lang met de voorzitter die ons koffie aanbood. Wat een vermogen en netwerk, stel dat we dat kunnen betrekken bij het armoedevraagstuk, de verduurzaming of eenzaamheid. Wat als we hen helpen in plaats van een rapport laten maken door een extern adviseur? Uiteindelijk zijn een aantal leden van het Drents Parlement bewoners gaan helpen met het maken van een eigen leefbaarheidsplan voor hun dorp Barger Compascuum en komen ze nog steeds samen in het buurthuis.

Drents Parlement
Assen
Assen ov Nederland