Programma SAMEN – VSB Fonds, Oranje Fonds, St DOEN en VNG

De drie fondsen steunen een groot aantal bewonersinitiatieven in heel Nederland, vaak in de eerste fase en eerste jaren na oprichting maar niet voor in de eindigheid. Wat is er nodig om deze initiatieven te bestendigen en hoe kan een verbeterde samenwerking met de gemeente of andere organisaties daar aan bijdragen?

Hoe kunnen ook de fondsen beter samenwerken en de VNG helpen in de samenwerking? We ontwerpen een aanmeld- en wervingsstrategie waarbij gemeenten samen met initiatieven moeten aanvragen. Er komen 44 aanmeldingen en we we hebben ervoor gekozen dat de indieners mee mogen stemmen op de inzendingen, zo gebruiken we de kennis in het netwerk, delen de prachtige plannen en ideeën en maken een gemeenschap van de indieners. 

Zeven plannen krijgen financiële steun en wij zullen hen begeleiden in een proces van 2 jaar om werkelijk nieuwe manieren van samenwerking te vinden. Hoe kunnen aanbestedingen anders, kan vastgoed worden aangekocht, welke taken van de overheid kunnen beter bij bewoners liggen, hoe ontschotten we binnen de gemeentelijke organisatie en hoe creëren we structurele geldstromen? De start is niet aan analyse van of het kan, dat het belangrijk is, we hoeven elkaar niet meer te overtuigen. We eindigen niet met een rapport met goede intenties, we starten met die goede intenties en gaan ze waar maken.

Den Bosch

Tynaarlo

Kampen

Groningen

Vaals

Programma SAMEN – VSB Fonds, Oranje Fonds, St DOEN en VNG
Assen
Assen ov Nederland